این کامیون ها از شرکت تولیدی صنایع نظامی در چین خریداری شده است.

اطلاعات کامل در مورد این خودرو زره پوش:::

بیشترین سرعت: ۹۰ کیلوتر در ساعت

تعداد سرنشین
: ۳ نفر

ظرفیت باک سوخت
: ۲۰۰ لیتر

اندازه فیزیکی
:::

طول: ۸.۲۴ متر

عرض
: ۲.۴۹ متر

ارتفاع
: ۳.۸۹ متر

ظرفیت مخزن پاشیدن آب (سرد و گرم)
: ۶ الی ۸ متر مکعب برابر با ۸۰۰۰ لیتر

برد پرتاب آب توسط لوله
: ۷۰ متر

مخزن پاشیدن گاز های محلول (اسیدی)
: ۱۰۰ لیتر

مخزن پاشیدن رنگ
: ۱۰۰ لیتر

مخزن پاشیدن کف
: ۱۰۰ لیتر