هواپیمای ایلوشین ۷۶ یا کاندید(اسمگذاری ناتو)هواپیمای ترابری و چند منظوره استراتژیک و ۴موتوره ای است که در سال ۱۹۶۷

به عنوان یک هواپیمای باربری در نظر گرفته شده بود و به عنوان جایگزینی برای هواپیمای آنتونوف ۱۲ محسوب می شود.این

هواپیما اصلا به منظور انتقال ماشین آلات سنگین به دورترین و فقیر ترین مناطق روسیه طراحی شده بود.گونه های نظامی آن نیز

به طور وسیع در آسیا اروپا و آفریقا استفاده میشود.از بدو ورود به خدمت تاکنون ایلوشین ۷۶ به عنوان نقطه ی عطفی در زمینه

ی باربری هوایی و حمل بارهای حجیم و سنگین شناخته میشود.همچنین این هواپیما در مواقع اضطراری توانایی حمل افراد و

همچنین کمک رسانی در مواقع حادثه را به سرتاسر نقاط دنیا خصوصا کشورهای در حال توسعه و فقیر که دارای باندهای فرود

ناهموار می باشند را داراست.نوع اطفای حریق آن نیز توانایی حمل مقدار زیاد مواد ضد اشتعال و اب را نیز دارست.ازین هواپیما در

تمرین های بی جاذبگی Zero G استفاده میشود.

طراحی و توسعه
این هواپیما در سال ۱۹۶۷ توسط ایلوشین به عنوان هواپیمایی که توانایی حمل ۴۰ تن بار در ۵۰۰۰ کیلومتر و کمتر از ۶ ساعت را

داشته باشد و بتواند در باندهای نا آماده و تمام شرایط اب و هوایی خصوصا شرایط روسیه و سیبری عملیات داشته باشد معرفی

شد.این هواپیما بیشتر جایگزین هواپیمای مستعمل An-12 بود تا هواپیمایی مسافربری;زیرا طرحی که قرار بود این هواپیما به

عنوان یک هواپیمای مسافربری دو طبقه با ظرفیت ۲۵۰ نفر تبدیل شود لغو شد.اولین پرواز این هواپیما در ماه مارس ۱۹۷۱ انجام

شد.تولید این هواپیما در تاشکند ازبکستان که در ان زمان جزوی از قلمرو شوروی بود آغاز شد و ۸۶۰ فروند ازین هواپیما تولید

شد.در سالهای ۱۹۹۰ نوع مدرنیزه شده ی این هواپیما تحت عنوان Il-76MF/TF با فضای بار بیشتر و اویونیک بهتر طراحی شده

بود که به علت مشکلات مالی نیروی هوایی روسیه به تولید انبوه نرسید و فقط پیش نمونه این هواپیما در سال ۱۹۹۵ پرواز

کرد.عاقبت در سال ۱۹۹۷ به علت رو به زوال گذاشتن کارخانه تولید این هواپیما متوقف شد.بعضی از شرکت های هواپیمایی برای

به روز کردن و همسو شدن با استانداردهای آلودگی صوتی اروپا از سال ۲۰۰۴ موتورهای PS-90 را بروی هواپیماهای ایلوشین ۷۶

نصب کردند.این سری به Il-76TD-90VD معروف شده است.در سال ۲۰۰۵ چین ۳۴ فروند هواپیمای Il-76MD و ۴فروند تانکر Il-78

به روسیه سفارش داد.کارخانه ی تاشکند نیز ۱۶ بدنه ی هواپیما را که ناتمام مانده بودند کامل کرد.

سابقه عملیاتی
اولین هواپیما به سال ۱۹۷۴ به نیروی هوایی شوروی داده شد و تبدیل به ستون فقرات ترابری نیروی هوایی شوروی شد.بین

سالهای ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۱ شوروی با این هواپیما ۱۴۷۰۰ سورتی پرواز به سمت افغانستان انجام داده بود.۷۸۶۲۰۰ سرباز جابه جا

کرد و حدود ۳۱۵۸۰۰ تن بار حمل نمود.میتوان گفت که ایلوشین ۷۶ ۸۹ درصد سربازان شوروی و ۷۴ درصد محموله های هوایی

ارتش شوروی را جابه جا کرد.تا سال ۲۰۰۶ نیروی هوایی روسیه حدود ۲۰۰ فروند ازین هواپیما ها را در اختیار دارد که کمتر از

نصف آنها مناسب برای پرواز هستند.اپراتور های غیر نظامی نیز ۱۰۸ فروند ازین تایپ را در روسیه در اختیار دارند.Il-76 به عنوان

تانکر سوخت رسان نیز فعالیت میکند و ۵۰ فروند ازین نوع نیز ساخته شده است.همچنین بدنه ی این هواپیما در تولید هواپیمای

آواکس Beriev A-50 Mainstay که ۲۵ فروند از این مدل نیز تولید شده بکار رفته است.با این حال هنوز هم این هواپیما پروازهای

منظمی به قطب جنوب دارد و اصلی ترین شبیه ساز بی وزنی برای فضانوردان روس نیز همین هواپیما است.Beriev و NPO

Almaz برنامه هایی برای تبدیل این هواپیما به عنوان لیزر هوایی را دارند.این هواپیما که به عنوان A-60 شناخته میشود و دو فروند

از آن نیز ساخته شده استهنوز هم بسیاری از زوایایش برای همگان روشن نیست و عملا به عنوان طرحی سری به شمار می

آید.
سابقه عملیاتی

اولین هواپیما به سال ۱۹۷۴ به نیروی هوایی شوروی داده شد و تبدیل به ستون فقرات ترابری نیروی هوایی شوروی شد.بین سالهای ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۱ شوروی با این

هواپیما ۱۴۷۰۰ سورتی پرواز به سمت افغانستان انجام داده بود.۷۸۶۲۰۰ سرباز جابه جا کرد و حدود ۳۱۵۸۰۰ تن بار حمل نمود.میتوان گفت که ایلوشین ۷۶ ۸۹

درصد سربازان شوروی و ۷۴ درصد محموله های هوایی ارتش شوروی را جابه جا کرد.تا سال ۲۰۰۶ نیروی هوایی روسیه حدود ۲۰۰ فروند ازین هواپیما ها را در

اختیار دارد که کمتر از نصف آنها مناسب برای پرواز هستند.اپراتور های غیر نظامی نیز ۱۰۸ فروند ازین تایپ را در روسیه در اختیار دارند.Il-76 به عنوان تانکر

سوخت رسان نیز فعالیت میکند و ۵۰ فروند ازین نوع نیز ساخته شده است.همچنین بدنه ی این هواپیما در تولید هواپیمای آواکس Beriev A-50 Mainstay که ۲۵

فروند از این مدل نیز تولید شده بکار رفته است.با این حال هنوز هم این هواپیما پروازهای منظمی به قطب جنوب دارد و اصلی ترین شبیه ساز بی وزنی برای

فضانوردان روس نیز همین هواپیما است.Beriev و NPO Almaz برنامه هایی برای تبدیل این هواپیما به عنوان لیزر هوایی را دارند.این هواپیما که به عنوان A-60

شناخته میشود و دو فروند از آن نیز ساخته شده استهنوز هم بسیاری از زوایایش برای همگان روشن نیست و عملا به عنوان طرحی سری به شمار می آید.


قسمت بار


پیش نمونه ها
Izdeliye-176

Izdeliye-576

Izdeliye-676


Izdeliye-776 به عنوان مسافت سنجی و ارتباطات برای استفاده در بقیه پیش نمونه ها
(
IZdeliye-976 (SKIP ردیابی موشک ها و فواصل.بیشتر برای آزمایشات موشک KH-55 ساخته شد.

Izdeliye-1076 عملیات ویژه

Izdeliye-1176 جاسوسی الکترونیک

Il-76TD-90 / Il-76MD-90 با موتورهای PS-90

Il-76 firebomber آتشنشان که میتواند کپسول های انفجاری حاوی مواد ضد اشتعال را حمل نماید.

Il-76PSD جستجو و نجات

Il-96 مدل با قابلیت تبدیل سریع(این فقط طرح بود و ارتباطی با Il-96 مسافری ندارد)

Il-150 این مدل همان A-50 بود که از موتورهای PS-90 استفاده میکرد.

Beriev A-60 لیزر هوایی
گونه های نظامی

Il-76-Tu160 tailplane transporter مربوط به برنامه های طراحی Tu-160

Il-76D به همراه یک قبضه توپ ضد هوایی در عقب هواپیما

Il-76K / Il-76MDK/Il-76MDK-II نمونه ی تمرینی برای شرایط بی وزنی

Il-76LL تست موتور

Il-76M حمل و نقل نظامی

Il-76MD حمل و نقل نظامی با برد بیشتر

Il-76MD Skal’pel-MT بیمارستان سیار

Il-76MD-90 با موتورهای PS-90

Il-76MF با بدنه ی کشیده تر(حدود ۶٫۶متر)با موتورهای PS-90 بیشترین وزن تیک آف ۲۱۰ تن و حمل بار ۶۰ تن.به تولید نرسید.

Il-76PP جنگ الکترونیک

Il-76MD PS گشت دریایی و جستجو و نجات

Il-76T/Il-76TD به عنوان هواپیمایی نظامی مطرح بود اما بیشتر کاربرانش غیر نظامی هستند.

Il-78 / Il-78M تانکر سوخترسان

Il-82 هواپیمای پست فرماندهی

Beriev A-50/Beriev A-50M/Beriev A-50I/Beriev A-50E هواپیمای هشدار زود هنگام هوابرد


گونه های غیر نظامی

Il-76MGA مدل تجاری باری

Il-76MD to Il-76TD در این مدل تمامی وسایل نظامی برداشته شده است.

Il-76P / Il-76TP / Il-76TDP / Il-76MDP هواپیمای آتش نشان.۱٫۵ تا ۲ ساعت طول میکشد تا کیت تانکر به آن نصب گردد.قادر به حمل ۴۹۰۰۰ لیتر آب است که ۳٫۵ برابر هرکولس سی-۱۳۰ است.

Il-76T گونه باربری غیر نظامی.ملقب به Candid A
نمونه های خارجی
Il-76 Phalcon برای نیروی هوایی هند است که مجهز به رادار اسرائیلی Phalcon است.

Il-76MD tanker برای نیروی هوایی عراق که قابلیت سوخت رسانی هوا به هوا دارد.

KJ-2000 نمونه چینی A-50 است و هم اکنون در خدمت نیروی هوایی خلق چین است.به رادار آرایه فازی فعال AESA که توسط چین تولید شده مجهز شده است.

عدنان ۱ و عدنان ۲ اواکس های عراقی دارای رادار Thomson-CSF Tiger G با برد ۳۵۰ کیلومتر که یکی از آنها در جنگ خلیج فارس نابود شد اما دو فروند

دیگر به ایران فرار کردند(عدنان ۱ و عدنان ۲).یکی از آنها به سیمرغ تغییر نام داد و در ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۹ در رژه ی ارتش سقوط کرد.دیگری نیز فعلا در شرایط

پروازی نیست.
منبع:www.irartesh.com