از نظر من هم خوب بینشون هست هم بد حالا شما نظر بدید؟؟؟؟؟