که به جای اینکه فلان بازیگر یا فوتبالیست رو الگوی خودشون قرار بدن شهیدان را الگوی خودشون قرار بدهند